Välkommen till Villa Scandinave!

 • Vi erbjuder en komplett byggnads - och renoveringsservice för dig som har ett boende på Franska sydkusten. Oavsett om det handlar om att renovera ett kök eller att bygga ett hus från grunden är vi intresserade av att skapa optimala förutsättningar för att ni skall lyckas med ert projekt.
 • Vi är väl medvetna om de kvalitetskrav svenska kunder ställer på hantverket men också på noggrann uppföljning. Uppföljning och tydlig återkoppling har blivit vårt signum då vi vet att många av våra kunder inte kan vara på plats själva för att följa arbetet på daglig basis.

 • Vår lokala förankring och kunskap kring språk och det franska regelverket  gör att vi blir en ypperlig partner för er som önskar hantverkstjänster i södra Frankrike. Vi hjälper naturligtvis även till med de ROT och RUT skatteavdrag som du som svensk är berättigad till inom EU.

​Specificerade och detaljerade offerter

 •  

  Den bransch vi verkar i har inget vidare rykte vad gäller tydlighet och transparens vad gäller offerter och faktureringsunderlag. Detta vill vi ändra på. Här följer ett typexempel på hur vi specificerar och strukturerar våra offerter och fakturor.

  Ladda ned exempel på offert

Vårt ambition är att ni skall känna att vi finns till hands i varje delmoment av ert projekt. Oavsett om det handlar om ansökan om bygglov i den lokala kommunen eller kontakter med externa leverantörer.  Vi leder och guidar er fram för att minimera alla typer av risker.
 • Uppdateringar

  Då många av våra kunder inte befinner sig på plats själva under arbetets gång är det oerhört viktigt att ni som kund vet vad som händer och sker på daglig basis. Vi återrapporterar därför både muntligen och skriftligen med kompletterande fotounderlag. Frekvensen på dessa uppdateringar kommer vi överens om med er som kunder. 

Leverans av material och utrustning

Vi har ett upparbetat nätverk av pålitliga leverantörer och kontakter för den minsta inredningsdetalj till material för att bygga ett hus från grunden. Detta kontaktnät är vi glada att kunna dela med oss av!  Vi hjälper till med samtliga leveranser och beställningsvaror.

Skulle ni önska råd och tips kring planlösningar och inredning är vi glada att hjälpa till. Fråga oss så kommer vi med förslag!

Om oss / vårt sätt att arbeta

Vi har lång erfarenhet av olika bygg- och renoveringsprojekt i Sverige och i Frankrike. Våra medarbetare och arbetslag är nära sammansvetsade och har lång erfarenhet att arbeta tillsammans. Detta blir väldigt tydligt i det resultat vi levererar. 

Förutom arbetsledare ser vår svenska/franska projektledare till att ni som kunder alltid är uppdaterade på arbetets fortskridande samt att budget respekteras. 

Hela arbetsprocessen dokumenteras och efter varje projekt överlämnas samtliga kvalitetsdokument. 

Våra höga kvalitetsambitioner, på alla plan, kompletteras av en försäkring 'la garantie décennale’ som täcker oförutsedda händelser upp till 10 år efter arbetet avslutats.

Fråga oss gärna efter referenser! 

 

 • Steg för steg

  Kontakta oss antingen på telefonnummer 0033 (0)6 59 04 57 28 eller skriv till oss på info@villascandinave så återkopplar vi till er inom 24 timmar. 

   Efter att vi fått en klar uppfattning om projektets omfattning och tidsåtgång återkommer vi med en detaljerad plan för tidsåtgång och kostnadsförslag